Selecteer een pagina

Expertises

Internationale handel

Bij een internationale koop worden afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de verhandelde goederen, de prijs, het transport, de levering, overgang van risico en de wijze van betalen. Over al deze aspecten kunnen geschillen ontstaan.

Ik ben bekend met en heb veel ervaring in het opstellen, adviseren en procederen in verband met (internationale) commerciële contracten, zoals koop- en verkoopcontracten en leveringscontracten.

Ik heb daarbij ook oog voor kwesties als rechterlijke bevoegdheid, tenuitvoerlegging van rechterlijke en arbitrale uitspraken.

Verzekering en Aansprakelijkheid

Ik adviseer en zo nodig procedeer op het gebied van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht in het algemeen.

In het bijzonder ken ik specialismen op het gebied van polisdisputen, logistiek- en productaansprakelijkheid en goederentransport-, brand-, en (logistieke) aansprakelijkheidsverzekeringen en regres. 

Logistiek

.. 

Ik sta zowel wegvervoerders als ladingbelanghebbende bij in een diversiteit aan zaken, zowel aan de voorkant bij het opstellen van bijvoorbeeld raamovereenkomsten als bij de achterkant op het moment dat er schade is.

Het betreft zaken zowel binnenlands als internationaal vervoer. Ik heb ruime ervaring met vervoerscondities en toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de AVC-voorwaarden en het CMR-verdrag.

Het vervoer over spoor heeft in veel gevallen een internationaal karakter. In de praktijk adviseer ik met name over ‘De Nieuwe Zijderoute’ naar China. Verder heb ik diepgaande kennis van spoorwegongevallen.

Verder adviseer ik op het gebied van onder meer expeditie en warehousing.